klimaatnegatief ijs (en dat is positief)

Klimaatneutraal IJs

Klimaatnegatief IJs (en dat is positief)

De klimaat verandering zien wij als grootste uitdaging van deze tijd. Daarom ondernemen we actie en maken we al het ijs van De Jong’s IJs klimaatneutraal. Of eigenlijk klimaat negatief (maar dat is positief). Onze IJsfabriek is de eerste Nederlandse ijsfabriek die klimaatnegatief is (Carbon Negative). Dit is slechts een onderdeel van onze reis om Europa’s duurzaamste ijsfabriek te zijn. (Lees hier wat we er allemaal voor deden en doen).

Uniek programma

We werken samen met Fossylvrij Fryslan, Circulair Friesland en Dzyzzion aan onze sluitende fossielvrije missie. Continu zijn we bezig aan het verminderen van de CO2-uitstoot van zowel onze activiteiten als onze toeleveringsketens, in lijn met het beperken van de opwarming van de aarde tot 1,5 graden. Bovendien verwijderen we meer Co2 uit de atmosfeer dan onze resterende CO2-voetafdruk door zorgvuldig gescreende, natuurbevorderende en gemeenschapsverrijkende koolstofverwijderingsprogramma’s, zoals het verhogen van het waterpeil in het Veenweide gebied. Een uniek programma wat er voor zorgt dat boeren het waterpeil drastisch kunnen verhogen en meer Co2 vastgehouden kan worden in de bodem. Valuta voor Veen, bekijk hieronder het filmpje!

Veenweiden veroorzaken jaarlijks maar liefst circa 4 procent van de CO2-uitstoot in Nederland! Reductie is mogelijk door grondwaterpeil te verhogen. Hiervoor is de methodiek Valuta voor Veen voor ontwikkeld; boeren en grondeigenaren verhogen het waterpeil op hun land en krijgen daarvoor financiële compensatie door de verkoop van CO2-certificaten. Naast inkomsten voor de grondeigenaar en een bijdrage aan de klimaatdoelen zijn er maatschappelijke baten zoals:

  • het tegengaan van bodemdaling
  • bijdragen aan herstel van biodiversiteit en 
  • behoud van cultuurhistorisch veenweidegebied.

De validatie door Stichting Nationale Koolstofmarkt geeft  kopers de garantie dat de CO2-besparing ook daadwerkelijk gerealiseerd wordt.

Jaap de Vries, klimaat expert en eigenaar van Duurzaam adviesbureau Dzyzzion: “Het klimaat en de ecologische noodsituatie hebben gevolgen voor elk aspect van een IJsfabriek. Voor een ijsproducent beginnen de vragen met welke ingrediënten we het beste kunnen gebruiken en hoe ze worden gemaakt. Hoe we de CO2 zoveel mogelijk uit de productieketen weg kunnen halen en wat we kunnen doen om voor onze wereld te zorgen. Het is mooi om met een klimaat ambitieus bedrijf als De Jong’s IJs te mogen werken aan hun duurzame missie om Europa’s duurzaamste ijsfabriek te worden”.
Dzyzzion begeleidt al vele jaren bedrijven in hun missie om te verduurzamen met het koplopersproject, en hielp De Jong’s al in 2011 op weg naar deze duurzame toekomst en een routekaart om er te komen.

Onze duurzame missie

De Jong’s IJs ontwikkelt duurzame ijsconcepten in niche markten met oog voor mens, milieu en planeet. Elke dag proberen we stap voor stap hier beter in te worden. Daarom brengen we vernieuwende en ingrijpende wijzigingen aan zodat wij nog vele generaties ijs mogen maken op deze mooie en leefbare planeet als Europa’s duurzaamste ijsmakers.

Friesland

De Jong’s IJs is gevestigd in de prachtige provincie Friesland. In de zogenoemde Fryske Wâlden, waar we elke dag kunnen genieten van wat onze planeet biedt. We begrijpen dat we deel uitmaken van een wereldwijd ecosysteem en we willen dat onze impact op het milieu positief is.

Het CO2 probleem

De klimaat- en ecologische crises vormen enkele van de grootste uitdagingen waarmee onze generatie wordt geconfronteerd. In het rapport van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) wordt gewaarschuwd dat de opwarming van de aarde beperkt moet blijven tot 1,5 ° C boven het pre-industriële niveau om een ​​substantiële afbraak van klimaat en ecosystemen te voorkomen (IPCC 2018). Om deze doelstelling te halen, moet de wereldwijde CO2e-uitstoot tegen 2030 met 45% zijn afgenomen (vergeleken met het niveau van 2010) en tegen 2050 netto nul bereiken, waarbij ontwikkelde landen grotere en snellere veranderingen doorvoeren. Het is absoluut noodzakelijk dat regeringen, organisaties en individuen snel actie ondernemen.

Hoe staat De Jong’s IJs er voor?

Door een grondige analyse en continue monitoring van al onze uitstoot is gebleken dat ondanks alle reductie van de afgelopen jaren De Jong’s IJs jaarlijks nog 36,5 ton broeikasgassen uitstoot. Dit bevat:

Scope 1: Directe emissies van onze activiteiten
Scope 2: Indirecte emissies door de productie van de energie die we gebruiken
Scope 3 upstream-emissies: Indirecte emissies van onze toeleveringsketen die verband houden met de productie en distributie van onze producten. Dit omvat de uitstoot van de boerderijen die onze ingrediënten produceren, van transport, van verpakking, van koeling en van het runnen van elk aspect van De Jong’s IJsfabriek.

Wat is ons volgende plan?

Ons plan voor CO2-reductie is om in 2030 31% minder koolstofuitstoot uit te stoten dan het jaar 2020.

Om dit te kunnen doen zullen we verder groeien in plantaardige ijsjes. Zoals al reeds grote assortiment in vegan ijs. Begin 2021 hebben we naast onze 200 zonnepanelen nog een keer ruim 350 panelen geplaatst om energie neutraal te blijven in de toekomst. We zullen nog meer milieuvriendelijkere verpakkingen ontwikkelen. Samen met Dzyzzion ontwikkelden we een routekaart naar verdere Co2 reductie.

We gaan in gesprek met de boeren in onze toeleveringsketen om te zien hoe we beter voor het land kunnen zorgen in ieders voordeel, in het besef dat het verbeteren van de milieu-impact van de landbouw zeer complex is. Momenteel investeren onze boeren samen met onze meerprijs voor grondstoffen al in het welzijn van zowel land als dier. Kijk hier voor onze partners in onze keten.

Ons plan om Klimaat negatief te zijn

En dan is er nog de Co2 uitstoot die we niet kunnen verminderen, hoe graag we het ook willen. Hier verwijderen we tien procent meer Co2 uit de atmosfeer dan we uitstoten. Dit doen we door lokaal te investeren op de natuur gebaseerde oplossingen, door projecten die het milieu ondersteunen voor toekomstige generaties en door koolstof op te slaan. Zoals het Valuta voor Veenweide project. Zij hebben een hoogwaardige, onafhankelijk geaccrediteerde Co2 projecten aan te bieden. We zullen transparant zijn over de hoeveelheid CO2-certificaten die we kopen om onze uitstoot meer dan te neutraliseren, terwijl we de reis van Friesland naar circulair koploper ondersteunen.


Daarnaast investeren we ook in co2 certificaten van TreesforAll.

Met ons project in Oeganda dragen we bij aan herbebossing en bieden we de mogelijkheid om CO2 te compenseren. Kibale National Park in Oeganda is één van de mooiste regenwouden in Oost-Afrika met een enorme rijke flora en fauna. Met het bos dat we aanplanten vergroten we het leefgebied van de dieren, beschermen we het oerbos én leveren we een positieve bijdrage aan het klimaat.

Ons vernieuwingsplan

Naast ons plan om Co2 opgeslagen in de veenweide te behouden zijn wij ook trotse donateur van Just Diggit.
Landschapsherstel met regen.

Justdiggit kickstart grootschalige landschapsherstelprojecten door regenwater vast te houden en weer beschikbaar te maken voor vegetatie. Zo worden erosie, overstromingen en verdere landdegradatie voorkomen. Vegetatie kan hierdoor weer herstellen. Dit biedt vele voordelen voor het ecosysteem en lokale gemeenschappen. In droge gebieden waar de bodem is gedegradeerd, kan regenwater niet langer in de bodem infiltreren. Als het regent, stroomt het regenwater ongebruikt weg. Dit veroorzaakt erosie en zo spoelen de overgebleven vruchtbare grond en zaden weg. Dit veroorzaakt verdere landdegradatie en het verlies van vegetatie. Deze negatieve vicieuze cirkel moet doorbroken worden met interventies zodat het land weer kan herstellen en vergroenen.

Doordat regenwater weer in de grond kan infiltreren, kunnen de hier nog aanwezige zaden weer ontkiemen. En de overgebleven vegetatie kan ook weer herstellen doordat er weer vocht beschikbaar is. De bodemtechnieken worden gecombineerd met de introductie van verbeterde landbouw- en ecosysteem beheertechnieken. Hierdoor neemt de biodiversiteit toe en kunnen lokale gemeenschappen weer in hun levensonderhoud voorzien.
Bomen en planten zijn de airconditioning van onze planeet!

Slotwoord

De afgelopen 5 jaar heeft De Jong’s IJs er alles aan gedaan om de duurzaamste ijsfabriek van Nederland te worden.
-Honderden zonnepanelen om energie neutraal te worden.
-Geen kraanwater meer gebruiken voor de koeling van de machines maar bronwater. (Een reductie van honderduizenden liters schoon kraanwater per jaar)
-We verwarmen het pand met restwarmte van onze machines.
-Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt ondersteunen ons in diverse werkzaamheden.
-De hele fabriek heeft alleen maar LED lampen.
-Ingrediënten kopen we lokaal, duurzaam en vaak biologisch in.
-We hebben het gasverbruik kunnen minimaliseren door warmte en hittestromen te combineren middels warmtewisseling.
-We zijn begonnen met elektrisch vervoer en maken vaker gebruik van blauwe diesel voor onze bedrijfswagens.

En toch…. We zijn er nog niet. We willen dé pionier zijn in onze branche, dé koploper. Écht het verschil maken. Duurzaam ijs zonder holle frasen. We willen onszelf, ons bedrijf, onze toeleveringsketen, onze klanten en onze hele industrie uitdagen om onze prachtige planeet in de best mogelijke vorm achter te laten voor toekomstige generaties. We gaan door in onze missie Europa’s duurzaamste ijsfabriek te willen zijn. We leggen de lat hoger en hoger en gaan nu op voor een volledig circulaire keten. Dit duurzamere ijs is niet alleen beter voor het milieu, planeet en mens maar wij vinden dat het ook nét wat lekker smaakt.

Romke de Jong
3e generatie ijsmaker

De Jong's IJs

Instagram

Kan ik je ergens mee helpen?